Site icon İmplant Diş Merkezi İstanbul Küçükçekmece

İmplant Çeşitleri

implant çeşitleri

İmplant farklı biçimlerde uygulanarak günümüzdeki silindirik vida şeklini almıştır. Temel olarak üç tip implant uygulamasından bahsetmek mümkündür diyen diş Hekimi Sertaç Kızılkaya implant türlerini şöyle sıraladı.

1. Subperiosteal:  Subperiosteal implantlar maksilla ve mandibulada doğrudan kemik üzerine özel olarak hazırlanarak yerleştirilir ve bazı noktalardan ağız içerisine uzanan uzantıları vardır. Bu destek uzantılar üzerine üst yapı uygulanır. Bu tip implantların kullanım endikasyonları günümüzde hemen hemen yok gibidir. Genellikle bu implantlar diğer implantlara göre daha fazla komplikasyonlara neden olmaktadır. Bunların arasında, yumuşak doku enfeksiyonları, sinir yaralanmaları ve sinüs komplikasyonları sayılabilir.

2. Transostea: Bu implantlar yalnızca mandibular ön bölgeye uygulanır. Bu tür implantlar için primer endikasyon, silindir implantın uygulanmasını engelleyecek derecede aşırı rezorbe mandibuler ön bölgenin varlığıdır.

3. Endosteal: Endosteal implantlar alveoler ve bazal kemiğe cerrahi müdahale ile yerleştirilirler. Blade ve silindir olmak üzere iki genel kategoriye ayrılırlar. Her iki kategorideki implantlar bir aşamalı ya da iki aşamalı prensiplere uygun olarak üretilirler. Tek aşamalı implantlar cerrahiden hemen sonra oral kavite içerisine uzanırlar. İki aşamalı cerrahi teknikte implant doku içerisinde bırakılır ve kron-köprü çalışmaları ve üzerinin açılması için 3-6 ay kadar beklenir.

İmplant yaptıranlar için iki tip implant var. Başarılı ve başarısız implant. Ama bilimsel olarak implant çeşitleri üç grupta toplanıyor. İmplantların başarısı ile ilgili en iyi implant yazımı www.drsertac.com sitemde okuya bilirsiniz.

Exit mobile version